March 25, 2021

IJssalon Zangrandi in Surabaya gesloten

Stadinda

Één van de oudste ijssalons in Indonesië “IJssalon Zangrandi"  in Surabaya is thans gesloten door o.a. onenigheid tussen de aandeelhouders. Generatie na generatie Surabayanen kennen Zangrandi als een legendarisch ijssalon in Surabaya, die beroemd is om zijn oude ijsbrouwsels m.n. Tutti Frutti. Ook het gebouw zelf lijkt op het eerste gezicht niet veel veranderd t.o.v. het oorspronkelijke gebouw.  Dit IJssalon is tussen 1925-1930 opgericht door de Italiaan Roberto Zangrandi. Veel Surabayanen hebben nog steeds mooie herinneringen aan dit ijssalon.

Redactie: Na een week gesloten te zijn, is het IJssalon Zangrandi op 2 april jl. heropend. Behalve het consumeren ter plekke is het ook mogelijk om de ijsjes als take away mee te nemen. Hopen maar dat dit legendarische IJssalon open blijft voor langere tijd

Geschiedenis:
Waarschijnlijk was Tutti Frutti de 1e naam van dit Ijssalon getuige het onderstaande Krantentitel: De Indische courant , Datum: 05-11-1932 , Uitgever [ s.n.], Plaats van uitgave Soerabaia.
De Opening van Tutti-Frutti.
Overeenkomstig de verwachting is gisteravond tout Soerabaia naar het nieuwe ijspaleis op Toendjoengan getrokken. Het was daardoor op het weggedeelte tusschen Simpang en Gemblongan een drukte, zooals wij die in langen tijd niet hebben gezien.

Het ijspaleis met zijn schitterende illuminatie trok als een sterke magneet al wat mensch was aan en de politie raakte daardoor het hoofd kwijt. Er was niets te bespeuren van een verkeersregeling; het werd een kluwen van auto's, trams en andere voertuigen dat niet te ontwarren was. Men kon vaak noch voornuch achteruit en moest dan in het gedrang zijn ziel in lijdzaamheid bezitten. Om vijf uur begon de ontvangst van autoriteiten en pers die in groot aantal aanwezig waren.

De heer Zangrandi, de directeur van het bedrijf, ontving de gasten met zijne echtgenote en zorgde er voor, dat zij kennis konden maken met een groot deel van de producten uit de patisserie en de chocolaterie. Het publiek, dat eerst om zeven uur toegang tot het ijspaleis zou krijgen, drong reeds om kwart voor zeven het terras op en het gebouw in. In een oogwenk was alles vol. De velen onder onze lezers, die er geweest zijn, zullen moeten erkennen, dat wij geen woord te veel hebben gezegd, toen wij enige dagen geleden een uitvoerige beschrijving van het nieuwe bedrijf en de inrichting van het gebouw gaven.

Zij zullen bewonderd hebben de mooie muurschilderingen van Seipgens, de buitengemeen fraaie meubileering van en de buffetten inden „salon", vervaardigd van mahonie- en palissanderhout uit Milaan, en niet te vergeten de kunstwerken op het gebied van patisserie en chocolaterie, welke de prestaties zijn van den broeder van den heer Zangrandi. Op het terras is het den geheelen verderen avond een gezellige drukte geweest en er werd genoten van de delicatessen in een feeststemming die weldadig aandeed in dezen tijd van zorgen.

Hun, die gisteren vroegen of de verlichting bij Tutti-Fruttiaangebracht door den heer Bosman — altijd zoo grandioos zal zijn, kunnen wij mededeelen, dat daarover nimmer te klagen zal wezen. De heer Zangrandi weet, wat het publiek wil en zal er steeds voor zorgdragen dat het in zijn etablissement recht gezellig uitziet. Hij heeft zich hier naast een uitgebreide clientèle een grooten kring van vrienden gevormd. Dat bleek gisteren uit het groote aantal bloemstukken waarmede de salon gevuld was.

Wij herhalen wat wij reeds schreven n.1., dat het Tutti Frutti-paleis het beste is in zijn soort in geheel Indië. * De heer Zangrandi verzoekt ons nog wel zijn Besten dank te brengen aan allen, die bij de opening van zijn nieuw gebouw blijken van belangstelling hebben gegeven. Hij sprak er alleen zijne spijt over uit, dat hij zijn gasten—tout Soerabaia—niet op betere wijze heeft kunnen ontvangen. Op zulk een overweldigend. bezoek was echter ook niet gerekend.

 

465

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Stadhoudersring 45
2713GA Zoetermeer
Nederland.
Telefoon 079. 316.63.08
X