Privacy Statement

Voorwoord

Deze website is van Stichting Adinda te Zoetermeer, een non-profit instelling die bestaat uit een onbezoldigd bestuur en een groot aantal vrijwilligers en adviseurs.
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Voor meer informatie zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Deze wet biedt tevens rechten aan u, als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor deze website dan wel gedeeld worden met, Instagram, Facebook en activiteiten van Stichting Adinda.
In dit document is het privacy statement vastgelegd die van toepassing is op deze website (www.stichtingadinda.nl) en gehanteerd wordt door Stichting Adinda.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we verzamelen kunnen rechtstreeks van u afkomstig zijn als u zich inschrijft t.b.v. inlog-toegang, t.b.v. het aanmelden van- evenementen, -acties en -aanbiedingen, reacties die u ons toestuurt en door u ingevulde enquêtes die we u periodiek mailen.
We verwerken deze persoonsgegevens uitsluitend om u goed van dienst te kunnen zijn en de volledige en juiste informatie die u ons verstrekt heeft, op deze website weer te geven. Daarnaast worden de persoonsgegevens gebruikt in het kader van de mailing van onze nieuwsbrieven.
Alle persoonsgegevens( foto’s, films, teksten, logo’s, emailadressen en andere gegevensdragers) worden uitsluitend op deze website, facebook en nieuwsbrieven geplaatst indien de betrokken personen en/of organisaties daartegen geen bezwaar hebben.
Stichting Adinda deelt in principe geen persoonsgegevens met andere personen of organisaties, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartijd van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u deze persoonsgegevens heeft gegeven. Voor gebruikers die kunnen inloggen op onze website (alleen geautoriseerde personen) bewaren wij persoonlijke informatie in een gebruikersprofiel.
Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment. Alleen de gebruikersnaam kan niet worden gewijzigd. De webmaster en websitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.
Mocht een persoon of organisatie verzoeken om verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens, dan zal het bestuur van Stichting Adinda daaraan terstond gevolg geven.

Inzien, aanpassen of verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Uw verzoek tot inzien, aanpassen of verwijderen van uw gegevens kunt u sturen naar info@stichtingadinda.nl of aan de voorzitter van Stichting Adinda, Stadhoudersring 45, 2713GA Zoetermeer.
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement neemt dan contact op met ons via
info@stichtingadinda.nl 

Stadhoudersring 45
2713GA Zoetermeer
Nederland. 

Telefoon 079. 316.63.08
Stadhoudersring 45
2713GA Zoetermeer
Nederland.
Telefoon 079. 316.63.08
X